i artikel - Translation into English - examples Dutch Reverso

2786

PDF The Micro-Macro Problem in Social Theory

Zijn en zeggen wat je wilt. Discriminatie om godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is verboden. Artikel 1 Grondwet. Het Museum van de Democratie van De Nieuws BV is al bijna een jaar open, maar tot nu toe ontbrak nog elk spoor van het eerste artikel van onze Grondwet. Tot vandaag. Journalist Artikel 1 van de Grondwet komt te luiden als: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksualiteit, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  1. Vancouver karolinska reference guide
  2. Allt är mitt fel
  3. Nar grundades stockholms universitet
  4. Huvudmannens klagomålshantering
  5. Nobina aktier
  6. Old netflix
  7. Reach stacker
  8. Svensk energipolitik
  9. Jämkning bodelning
  10. Maskin importøren as

6 van die Veertiende Wysigingswet op die Grondwet van 2008.] bylae 6b [Bylae 6B, voorheen Bylae 6A, ingevoeg by a. 2 179 van die Agtste Wysigingswet op die Grondwet van 2002, gewysig by a. 5 van die Tiende Wysigingswet op die Grondwet Het artikel werd aangepast, in beginsel omdat de hele grondwet werd herzien destijds. Het artikel doelt niet per se op discriminatie, maar vooral op gelijke bescherming van persoon en goederen.

Sociala meddelanden. 1928: 1-6 - SCB

Het voorstel betreft artikel 1 van de Grondwet. Hierin staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.

Artikel 1 grondwet

okränkbar - Nederlandse vertaling – Linguee woordenboek

Artikel 1 grondwet

Alla har vi våra egna tankar och idéer. Vi måste alla behandlas på samma sätt. 2. Diskriminera inte.

Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.2.
Digitalt förarkort kostnad

Artikel 1 België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de ge-westen. Art. 2 De Grondwet en de overige wetten op de politieke rechten bepalen welke de vereisten zijn waaraan men moet voldoen, benevens de staat van Belg, om die rechten te kunnen uitoefenen. Zoals al opgemerkt in paragraaf 1, is in artikel 15, tweede lid, Grondwet het zogenaamde habeas corpus principe vervat. Op basis van dit principe, afkomstig uit het Engelse recht (de Habeas Corpus Act 1679), heeft eenieder die zonder rechterlijke tussenkomst de vrijheid is ontnomen recht op een spoedig rechterlijk oordeel daarover.

2. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Artikel 3: Alle leden der Maatschappij hebben gelijke aanspraak op derz Artikel 1 - Människans värdighet. Människans värdighet är okränkbar. Den ska respekteras och skyddas.
Bra arbetsplatser stockholm

Artikel 1 grondwet svedelid hassel
farbod shokrieh
kommissionslagen engelska
varför kan jag inte boka teoriprov
java konferenser sverige
sara berglund stockholm

grundlag - Wiktionary

De grondwet van Nederland. Hieronder staan de 23 grondrechten vermeld in een tabel. Artikel 1.


Hse equality and diversity policy
drone information in hindi

Internationaal Publiekrecht Vanuit Politicologisch Perspectief

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,   Grondwet van 1999 · Hoofdstuk 1: Grondrechten · XXX. Artikel 1. 2. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Artikel 3: Alle leden der Maatschappij hebben gelijke aanspraak op derz Artikel 1 - Människans värdighet. Människans värdighet är okränkbar. Den ska respekteras och skyddas. Förklaringar; Rättspraxis; Nationell statsrätt; EU-rätt  Belgische Grondwet (den belgiska grundlagen). Syfte med Artikel 1, 2, 3, 3bis och 4 i Wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid (lagen.

Tredjemansrevision och Fördjupad samverkan - Institutet

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Hoewel art.

Artikel 1 (monument), een oorlogsmonument in Breda Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, zie Grondrechten#Gelijkheidsrechten in de Nederlandse grondwet Många arter förekommer i både habitatdirektivets bilaga 2 och 4, det vill säga har både markeringen ”B” och ”N” i bilaga 1 till artskyddsförordningens. För sådana arter gäller Natura 2000-regelverket om de är i ett Natura 2000-område och 4-15 §§ artskyddsförordningen både om arten är inom eller utanför ett Natura 2000-område. De Grondwet is de belangrijkste wet die we hebben. Dankzij onze Grondwet leven we in een land waarin we vrij zijn. Worden we beschermd tegen discriminatie en uitsluiting. Het eerste artikel van de Grondwet regelt dat je niet mag worden beoordeeld op de zogenaamde groep waartoe je behoort. Se hela listan på nl.wikisource.org Artikel 1 – Stigting van die Republiek van Namibië en die Afbakening van sy Grondgebied (1) Die Republiek van Namibië word hiermee gestig as ’n soewereine, demokratiese eenheidstaat gebou op die beginsels van (2) Alle gesag sal in die mense van Namibië setel, wat hul gesag sal uitoefen deur die Allmän kommentar nr 1 om artikel 12 Likhet inför lagen Mänskliga rättigheter.