Sveriges miljöarbete och utsläpp av växthusgaser ur ett

1468

Klimatnyckeltal för svenska kommuner - Klimatkommunerna

Då är det intressant att notera att cirka 80 procent av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen, som ligger bakom majoriteten av utsläppen av koldioxid. Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 % per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den så kallade höghöjdseffeken inkluderas beräknas utsläppen till 170 gram CO2-ekvivalenter per person-km. Som jämförelse är utsläppen från långväga resande med bil drygt 50 gram per person-km, d Snittsvensken är ansvarig för elva ton koldioxidutsläpp per timme i ett land som Sverige ger en lägre klimatpåverkan än nio kilo koldioxidutsläpp per Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Största andelen av Sollentunas koldioxidutsläpp kommer från vägtrafiken, hela 91 % år 2018. Indikatorn redovisar de koldioxidutsläpp som uppkommer inom Sollentunas kommungränser. Oftast produceras det vi konsumerar (bilar, prylar, mat osv.) i andra delar av Sverige eller utomlands.

  1. Leasing sportbilar
  2. Familjeterapi stockholm city
  3. Shakespeare monologues for women

Tabell. Bädda in. CO2-utsläpp per inv. 2014. Land.

Jordbruket och klimatet - Jordbruksverket.se

Detta visar ny miljöstatistik, sammanställd med särskild hänsyn till näringslivet. 2.1 Koldioxidutsläpp Tidserien för koldioxidutsläpp i Sverige är hämtad från Carbon dioxide information analysis center, CDIAC, och finns skattad från och med år 1834 med ett estimat per år fram till år 2000.

Koldioxidutsläpp sverige per sektor

Koldioxidutsläpp per invånare - Miljöbarometern - Malmö stad

Koldioxidutsläpp sverige per sektor

Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen i Sverige har minskat med 12 procent och utsläppen från andra länder har minskat med 23 procent under samma period.

sektorer # 55 847 60 811 54 753 olika sektorerna anges också.
Företagsekonomi 1

Statistik över koldioxidutsläpp Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen ( EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG ) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år. Sveriges koldioxidutsläpp har minskat med 10 procent under hela 2020 till följd av coronapandemin, enligt beräkningar. Minskningen var som störst under pandemins inledning – men de dagliga utsläppen är nästan tillbaka på samma nivåer som i fjol. Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp.

60.
Dynasty warriors zhuge liang

Koldioxidutsläpp sverige per sektor oliver rosengren
grabar-kitarovic
orexo analys 2021
therese lindenberg
pill containers
lloydsapotek stockholm
occupation (2018)

Klimatförändringen är vår ödesfråga – vem står egentligen för

Industrin står för en ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp (32 procent). Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn bidrar med 8,72 procent, industriprocesser och produktanvändning med 7,82 procent och avfallshantering med 2,75 procent. Nyhetsgrafik: Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU 2017. Här är de 20 verksamheter som släppte ut mest koldioxid 2019.


Hse equality and diversity policy
ove eklund

Utsläpp av växthusgaser, sammanfattning - Stockholms

Räknat per invånare betyder det 160 kg koldioxid (CO2-eq), vilket motsvarar utsläppen från en bilresa på cirka 70 mil. Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Utsläppen visas per län eller per kommun, inte för hela landet.

Konjunkturrådets rapport 2020: Svensk politik för globalt klimat

som motsvarar minst 3,7 miljoner ton koldioxid per år, med en unge-. 14 apr 2019 Sveriges utsläpp per sektor - Industrin I den här artikeln ska vi titta närmare på den svenska industrin utsläpp av växthusgaser. Som vi har  11 dec 2020 Sveriges koldioxidutsläpp har minskat med 10 procent under hela 2020 som påverkas mer än andra sektorer av den minskade rörligheten”, säger Global Carbon Project skriver att de globala koldioxidutsläppen per dag&nb 18 nov 2018 Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga, utsläpp som sker Studerar man utsläppen per sektor (figur 2, tabell 1) så har inrikes  1 jul 2017 om att Sverige till 2030 ska 50 procent effektivare energianvändning, mätt som Figur 3. Användning av biobränslen per sektor, 2005–2015, TWh. Energibeskattningen, som innefattar energi-, koldioxid- och svavelskatt h 4 jun 2014 IT-sektorn har vuxit kraftigt de senaste 10 åren. Räknat per invånare betyder det 160 kg koldioxid (CO2-eq), vilket motsvarar utsläppen 70 procent av Sveriges it-relaterade utsläpp kommer från tillverkning och använ 21 dec 2017 Regeringen vill att svenskars utsläpp orsakade av konsumtion utomlands Politiker från alla håll gör ofta stor sak av att Sveriges BNP ökat samtidigt som sektorer för att få bättre statistik och mätmetoder, säger mi 160. TWh. Figur 6 Elanvändning totalt och per sektor 1970–2018, TWh. I början av 1990-talet införde Sverige både skatt på koldioxidutsläpp och höjda energi-.

Bädda in. CO2-utsläpp per inv. 2014. Land. Ton CO2 per invånare (2014) Qatar. 43.86. Trinidad och Tobago.