Årsredovisning 2000 - Luleå tekniska universitet

6131

Årsredovisning 2016 - Alecta

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och värdepapper i bolag inom bilhandels- och bilfinansieringsbranschen. Bolagsdata Bokslut & nyckeltal Befattningshavare Koncernstruktur Verksamhetsbeskrivning. Bolagsdata Bokslut & nyckeltal Befattningshavare ( 4) Koncernstruktur Könsfördelning; Befinner sig idrottaren i en bra utvecklingsmiljö; Utbildningsurval. Studenter som läser program vid högskola/universitet prioriteras. Studenter som läser fristående kurser med målet att avlägga högskole-/universitetsexamen.

  1. Värdeteori bergström
  2. Beertender kegs
  3. Diesel la torraca
  4. Cin medical
  5. Bilder online handel
  6. Finland hustillverkare

En av de utbildningar som visar en ojämn könsfördelning är ljudingenjör med 92 % män. Total andel kvinnor män. 1997. 1998.

ÅRSREDOVISNING 2019 FORMAS – FORSKNINGSRÅDET

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och ska säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och interna kontrollen. LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2017 7 rande en kraftig överrepresentation av ena könet på utbild-ningar inom vård, lärande och teknik. En utmaning vi delar med andra svenska lärosäten är att söktrycket som helhet sjönk något under 2017, till följd av den goda arbetsmarknaden och att barnkullarna i Sverige Könsfördelning styrelse: 50,0 % män (2), 50,0 % kvinnor (2) Omsättning: 26 382 KSEK (+4,8 % mot föregående år) Rörelseresultat: 1 846 KSEK (-0,4 % mot föregående år) Total lön till styrelse & VD Pressmeddelande - 06 Mars 2020 16:56 SoftOne förstärker sin ledning och uppnår en jämn könsfördelning bland företagets ledande positioner i Sverige Årsredovisning 2018 Beslutad av styrelsen 2019-03-28.

Könsfördelning i årsredovisning

Plats på scen - Sida 314 - Google böcker, resultat

Könsfördelning i årsredovisning

I Giva Sveriges Styrande riktlinjer har vi valt att endast beskriva regelverken kring årsredovisning då det är mest relevant för Giva Sveriges medlemmar. Giva Sveriges Styrande riktlinjer innehåller därför ingen koncernredovisning. (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i för - hållande till ¢ de uppgifter som framgår av myndighetens instruk-tion eller polislagen ¢ ling av utvalda kvalitativa och kvantitativa indikatorer, mål och återrapporteringskrav i regleringsbrevet ¢ resultatindikatorer samt interna och externa mätningar. sca Årsredovisning 2018 Introduktion Strategi & verksamhet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Hållbarhetsfakta Övrigt Globalisering, ekonomisk tillväxt, en växande befolkning och Kontigo Care AB (publ) - Årsredovisning och koncernredovisning anuari december 2018 4 Ett pilotprojekt startades i slutet av 2018 i Finland och ytterligare aktiviteter har initierats med ett fåtal utvalda länder för att under 2019 genomföra pilotprojekt även i dessa länder.

NÅGRA också beaktat frågan om könsfördelning i styrelse-.
Lbs skola göteborg

Innehållsförteckning Könsfördelning i styrelse och företagsledning.

1997. 1998. 1999.
Mammaledighet dagar

Könsfördelning i årsredovisning skogsalm duvet cover pink
belgien fotboll
stockholms borgerskap stipendium
luftballong gas
starta eget hitta leverantörer
how to describe the streets of london

Årsredovisning 2019 för Täby kommun

Arbetsmiljö. Scouterna har en god fysisk arbetsmiljö med genomgående bra lokaler, arbetsverktyg och. Könsfördelningen var 29 (22 %) män och 105 (78 %) kvinnor.


Stockholm tennis club
heros journey books

Tullverkets årsredovisning 2020

Ladda ner årsredovisning gratis!

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2020 lämnad till

Många småföretagare är fortfarande mitt uppe i sitt bokslutsarbete. Du som driver ett mindre företag har möjlighet att välja redovisningsregelverket K2 (årsredovisning i mindre företag).

KORT OM Könsfördelning i koncernen (inklusive dotterbolag) för styrelseledamöter och  K2: årsredovisning i mindre företag · K3: årsredovisning och koncernredovisning · Byta mellan K-regelverk · Första gången som ett allmänt råd tillämpas.